Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Vad är linjebunden rörelse?

Först en liten film med ett modellflygplan.
Vi ser att detta är en rörelse i 3 rumsdimensioner.
Det behövs komplicerade rörelseformler för att kunna beskriva rörelsen.
Speciellt svårt är det när planet ändrar sin hastighet åt flera håll samtidigt.

Så vi tar bort en dimension (höjden) och tittar på en rörelse på en plan yta.
Detta är en rörelse i 2 rumsdimensioner, men det är fortfarande för svårt att beskriva, därför tar vi bort en dimension till.

Filmen visar en vagn på en luftkuddebana. Detta är en rörelse i 1 rumsdimension. Vagnen kan bara gå fram eller tillbaka längs en linje, därav namnet ”linjebunden rörelse”.


För att kunna bestämma läget för ett föremål så lägger vi in koordinater. Läget för koordinaten 0 kallas ”origo” Man måste bestämma sig för åt vilket håll som man skall räkna positiv riktning.

koordinataxel
Enheten för längd är i bilden cm.

Ange hur många (rums)dimensioner nedanstående rörelser sker i.

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande