Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Hastighet

Här skall vi studera en rörelse och hur läge – tid respektive hastighet – tid grafen ser ut för samma rörelse.

Vi skall också se hur man kan bestämma momentanhastigheten i en viss tidpunkt för samma rörelse på några olika sätt.

Hastighet definieras som

  • v = hastighet
  • s = läge
  • t = tid

Kör filmen för att bekanta dig med den.

Vi har mätt upp bilens läge vid varje tidpunkt.
Tabell med mätvärden.

Vi kan nu göra en läge–tid-graf av dessa mätvärden. (y- axeln är i (m) och x- axeln i bildrutor med 0,04 s mellan.)

Momentanhastighet

Vi skall nu se hur man kan bestämma bilens momentanhastighet i en viss tidpunkt.
Vi har valt t = 1,00 s.

Vi söker momentanhastigheten vid tidpunkten t = 1,00 s. (s = 1,309 m)

bild ur filmen, 1 sekund in.

Ett sätt är att mäta läget lite före, här 5 rutor före, t = 0,80 s. (s1 = 0,978 m)

bild ur filmen, 0.8 sekunder in.

och 5 rutor efter aktuellt läge, t = 1,20 s.  (s2 = 1,541 m)

bild ur filmen, 1.2 sekunder in.

Och sedan använda formeln

  • v = hastighet
  • s = läge
  • t = tid

Vi hoppas då att den medelhastighet vi får fram är ett bra mått på momentanhastigheten i önskad punkt.

För att få ett ännu bättre värde på medelhastigheten så väljer vi bilder som ligger ännu närmare tidpunkten.

Men då får vi ett problem, för ju närmare punkten vi kommer desto mindre blir skillnaden i läge, och desto mer inverkar avläsningsfelen.

En ruta före t = 0,96 s. (s1 = 1,249 m)

bild ur filmen, 0.96 sekunder in.

En ruta efter, t = 1,04 s. (s2 = 1,367 m)

bild ur filmen, 1.04 sekunder in.

1 centimeters felavläsning på sträckan 25 cm gör ett fel på 4 % medan 1 cm fel då sträckan är 5 cm gör ett fel på hela 20 %.

Vi får alltså göra en avvägning mellan:

Grafiskt kan vi visa vad vi gör:

0,2 s före och 0,2 s efter vald tidpunkt.

Graf med sekant 0,2 sekunder före och efter

0,04 s före och 0,04 s efter vald tidpunkt

Graf med sekant 0,04 sekunder före och efter

Om vi i tanken låter våra punkter närma sig den valda tidpunkten (1,0 s) så kommer sekanten (linjen som skär en kurva i två punkter) ovan att övergå i en tangent (linje som rör kurvan i bara en punkt).

Graf med tangent

Övning: Beräkna tangentens lutning.
Svar:

Svar: 1,45 m/s t.ex. v = delta s/delta t = (1,60-0,00)/(1,20-0,10)

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande