2 Bokstäver Speciella tecken Specialtecken Skriv ut Skriv ut

Specialtecken

 
Tecknet hemza,ء , märks inte för oss svenskar om det står i början av ett ord. Det låter bara som om ordet börjar på a, u eller i. Om ordet börjar på `a eller `u står alltid hemzat på ett alif أ ellerُأ . Om det börjar på `i är hamzatecknet under alif إ. Inne i ett ord kan hemzat stå på waaw ؤ eller yaa utan prickar ئ. Hemza med långt aa efter ser ut så här آ. Tecknet kallas madda.
 
Ibland slutar ord på yaa utan prickar ى. Det uttalas som -aa, t.ex. ´alaa (på).
 
Laam tillsammans med alif bildar "ligatur". De skrivs så här ihop: لا .Omdet finns ett hemza på alifet skrivs det لأ eller لإ eller لآ.
 
Feminina ord slutar ofta på bokstaven ta marbuta (ser ut som ett ة om det står sist isolerat, annars som ett ه med prickar ovanför). Om en ändelse läggs till förvandlas ta marbuta till ett vanligt taa`.

 

 
Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004