2 Bokstäver Speciella tecken Enkla bokstäver Skriv ut Skriv ut

Enkla bokstäver

 
 
Tänk på skillnaderna mellan bokstäverna, om de binds åt båda håll eller bara ett håll. Om flera "enkelbundna" bokstäver kommer efter varandra binds ju ingen.eller bara en
t.ex. hus: daar. ر ا د
 
Så här skulle dar (uttala som "darr") med kort -a-, se ut: در
 
Ett annat ord med "enkelbundna" bokstäver är ros, ward: ورد
 
Hur skriver man raad? Visa svar Visa svar
Hur skriver man ward? Visa svarVisa svar
 

 

 
Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004