2 Bokstäver Introduktion Skriv ut Skriv ut

Introduktion till alfabetet

 
 
الحروف العربية
al-Huruuf al-´arabiya, "de arabiska bokstäverna"
 
ت (taa) ب (baa) ا (alif) Man läser alltid från höger
 
Visste du att:

Det grekiska alfabetet börjar alfa, beta, gamma

det hebreiska börjar alef, beet, giim..

och det arabiska börjar alif, baa, taa, thaa, jiim. Gamma i form av jiim kommer på 5:e plats i det arabiska alfabetet. Delta motsvaras av daal, som på hebreiska heter dalet. Grekiskans lambda motsvaras i arabiska alfabetet av laam och theta av thaa etc

 

 

 
Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004