2 Bokstäver Bokstäver 7 i taget Alif-khaa Skriv ut Skriv ut

Alif-khaa

 
           
Bokstav Namn Arabiskt namn

Transkription

 

Lyssna Form
ا Alif ألف a till placering
ب Baa` باء b till placering
ت Taa`    تاء t till placering
ث Thaa`     ثاء th till placering
ج Jiim جيم j till placering
ح aa  حاء till placering
خ Khaa خاء  kh till placering

 

 
Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004