2 Bokstäver Övningar Läsövning 1 Skriv ut Skriv ut

Läsövning 1

 
 
Här får du öva på att läsa ett arabiskt ord. För markören över ordet för att se de olika bokstäverna. Klicka för att höra varje bokstavs namn. Vokalerna står i rött ovanför eller under.
 
Skriv ordet transkriberat
Vad betyder ordet?

 

 
Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004