*

Expressions idiomatiques - Idiomatiska uttryck

Svenska flaggan

*Voici quelques expressions idiomatiques où on utilise les parties du corps humain. Trouvez les expressions en suédois, qui correspondent aux expressions suivantes.

Här är några idiomatiska uttryck där man använder människokroppens delar. Hitta de svenska uttryck som motsvarar följande uttryck.

Flash movie here!