*

Le système hormonal - Hormonsystemet

Svenska flaggan

*Le système hormonal ou endocrinien est l’ensemble des glandes. Ces glandes endocrines sécrètent une multitude d’hormones qui circulent dans le sang et qui sont nécessaires pour une bonne communication entre les cellules. Les hormones sont spécialisées pour agir sur certaines cellules des tissus ou des organes, appelées cellules cibles. Le système hormonal est important entre autres pour la régulation du métabolisme, de la croissance et de la reproduction.

Regardez les mots suivants, écoutez-les et répétez-les. Ensuite reliez les mots avec les organes correspondants.

Hormonsystemet eller det endokrina systemet består av körtlar. Dessa hormonbildande körtlar utsöndrar en mängd hormoner som cirkulerar i blodet och som är nödvändiga för en bra kommunikation mellan cellerna. Hormonerna är specialiserade för att påverka vissa celler i vävnader eller organ, som kallas målceller. Hormonsystemet är viktigt för regleringen av bland annat ämnesomsättningen, tillväxten och fortplantningen.

Titta på följande ord, lyssna och säg efter dem. Dra sedan orden till motsvarande organ.

Flash movie here!