*

La circulation sanquine - Blodomloppet

Svenska flaggan

*Vous reconnaissez certainement les mots suivants. Complétez les phrases en écrivant le mot qui mangue. Vérifiez si la phrase est correcte. Ensuite, écoutez-la et répétez-la.

Du känner säkert igen följande ord. Fyll i meningarna genom att skriva det ord som fattas. Kontrollera om meningen är rätt. Lyssna sedan på den och säg efter. 

Flash movie here!