*

La tête et le visage - Huvudet och ansiktet

Svenska flaggan

*Regardez les mots suivants, écoutez-les et répétez-les. Ensuite reliez les mots avec les parties de la tête qui correspondent.

Titta på följande ord, lyssna och säg efter dem. Dra sedan orden till motsvarande delar på huvudet.

Flash movie here!