*

Le système lymphatique - Lymfsystemet

Svenska flaggan

*Le système lymphatique est composé d’une série de ganglions lymphatiques. Il joue un grand rôle dans la défense du corps contre les maladies. Il contient la lymphe qui est transportée par les vaisseaux lymphatiques. Elle transporte des globules blancs et de nombreux anticorps protecteurs qui protègent le corps.
La plupart des ganglions lymphatiques se trouvent au niveau du cou, au niveau des aisselles et au niveau de l’aine.

Regardez les mots suivants, écoutez-les et répétez-les. Ensuite reliez les mots avec les organes correspondants.

Lymfsystemet består av en mängd lymfkörtlar. Det spelar en stor roll i försvaret av kroppen mot sjukdomar. Det innehåller lymfan som transporteras med hjälp av lymfkärlen. Den transporterar vita blodkroppar och en mängd skyddande antikroppar som skyddar kroppen.
De flesta av lymfkörtlarna finns vid halsen, i armhålorna och i ljumskarna.

Titta på följande ord, lyssna och säg efter dem. Dra sedan orden till motsvarande organ.

Flash movie here!