*

Les modules du Français Médical - Modulerna i Medicinsk franska

Svenska flaggan

*Dans les modules il y a différents types d'exercices pour faciliter l'apprentissage de la langue. Tous les exercices, sauf le travail à faire à la fin du module, sont autocorrectifs. Si vous avez un professeur, vous pourrez-lui envoyer le travail à faire (taf).
La grammaire est choisie à partir du contexte médical.

I modulerna finns olika typer av övningar för att underlätta inlärningen av språket. Alla övningarna, utom studiearbetet i slutet av modulen, är självrättande. Om du har en lärare, kan du skicka studiearbetet till henne/honom.
Grammatiken är vald utifrån det medicinska sammanhanget.