*

Bienvenus au Français Médical - Välkomna till Medicinsk franska

Svenska flaggan

*Bienvenus au cours de Français Médical sur Internet !

Välkomna till kursen Medicinsk franska på webben!

* Svenska flaggan

Le groupe ciblé : Ce cours s’adresse aux gens qui veulent apprendre le français médical. Il pourra aussi être utilisé par des francophones, qui veulent apprendre les termes médicaux en suédois.

Målgruppen: Denna kurs vänder sig till dem, som vill lära sig Medicinsk franska. Den kan också användas av fransktalande personer, som vill lära sig medicinska termer på svenska.

* Svenska flaggan

Le cours : Le cours est entièrement assisté par le web. Il n’y a donc pas de manuel. Nous avons créé un cours interactif où vous pourrez lire, écouter, répéter, écrire et chercher des informations sur internet tout en apprenant le français.
Le texte français est marqué en bleu, le texte suédois est en noir et les liens sont en bleu/mauve. Tous les textes en français sont traduits en suédois et enregistrés par des francophones venant de France et d’Afrique. Il vous faut donc un haut-parleur ou des écouteurs.

Kursen: Kursen är helt webbaserad. Det finns alltså ingen lärobok. Vi har skapat en interaktiv kurs där du kan läsa, lyssna, repetera, skriva och söka information på nätet, alltmedan du lär dig franska.
Den franska texten är blå, den svenska texten svart och länkfärgen är blå/lila. Alla franska texter är översatta till svenska och inspelade med fransktalande personer från Frankrike och Afrika. Du behöver alltså en högtalare eller hörlurar.

* Svenska flaggan

Pour pouvoir travailler avec le cours vous aurez besoin d’un branchage rapide, puisque beaucoup de sites sont lourds à télécharger.

För att kunna arbeta med kursen behöver du en snabb internetuppkoppling, eftersom många webbsidor är tunga att ladda ner.

Du behöver gratisprogrammet Acrobat Reader för att öppna pdf-filer hämta här
Ett program för att enkelt spela in och lyssna på sin egen röst, MagnetoJO, finns gratis här. På sidan som öppnas, scrolla och klicka på "Cliquer ici pour télécharger le programme d'installation de MagnetoJO" och sedan på Spara. Spara setupmjo.exe på t ex din dators "skrivbord".
Dubbelklicka på setupmjo.exe. Nu ska MagnetoJO installeras och finnas på Program på Startmenyn. När du startar det, syns knapparna. De lägger sig ovanpå alla fönster. Håll knappen med mikrofon nertryckt medan du talar i ditt headset. Du kan sedan lyssna genom att klicka på öronknappen. När du stänger programmet raderas inspelningen, om du inte särskilt sparar den. Som du vet har franskan accenter.
é, akut accent, skriver du genom att först trycka på accenttangenten (´) och sedan på bokstaven.
è, grav accent, med Shift+` och sedan bokstaven.
ô, cirkumflex, med Skift+^ och sedan bokstaven.
l’air, apostrof, med apostroftangenten
Ç, C med cedilj, med Alt+0199, med siffertangentbordet till höger. Num Lock aktiverat.
ç, c med cedilj, med Alt+0231
œ med Alt+0156