*

Contenu du Français Médical - Innehållet i Medicinsk franska

Svenska flaggan

Voici le contenu du cours. Au lieu de parler de « chapitres » nous utilisons le terme « module ». Il y a sept modules dans le cours. Vous pouvez commencer avec le module 1 et continuer avec les autres modules ou choisir n’importe quel module.

Module 0 : Introduction au Français Médical

Module 1 : Le corps humain

Module 2 : Les maladies

Module 3 : Les maladies sexuellement transmissibles

Module 4 : Les maladies tropicales

Module 5 : Les accidents

Module 6: A l’hôpital

Module 7: Les liens sur Internet et les organisations internationales

Här ser du en förteckning över innehållet i kursen. I stället för att tala om "kapitel", använder vi termen "modul". Det finns sju moduler i kursen. Du kan börja med modul 1 och fortsätta med de övriga eller välja vilken modul som helst.

Modul 0: Introduktion
Modul 1: Människokroppen
Modul 2: Sjukdomarna
Modul 3: Sexuellt överförbara sjukdomar (STD)
Modul 4: Tropiska sjukdomar
Modul 5: Olyckor
Modul 6: På sjukhuset
Modul 7: Internetlänkar och internationella organisationer