*

L’appareil digestif - Matsmältningssystemet

Svenska flaggan

*L’appareil digestif assure la digestion des aliments. La nourriture entre dans le tube digestif par la bouche où elle est mastiquée à l’aide des dents, de la langue et de la salive. Elle passe dans l’estomac pour être brassée avec le suc gastrique. Les aliments sont tranformés en chyme, une sorte de bouillie. Le chyme est envoyé par jets dans les intestins où la digestion continue. Après le passage dans les intestins les résidus inutilisables arrivent dans le rectum pour finalement être expulsés comme matières fécales par l’anus.

Matsmältningssystemet ombesörjer matspjälkningen . Maten kommer in i matspjälkningskanalen genom munnen, där den tuggas med hjälp av tänderna, tungan och saliven. Den passerar till magsäcken för att blandas med magsaften. Födoämnena omvandlas till chymus, en slags ”välling”. Chymus skickas strålvis till tarmarna där matsmältningen fortsätter. Efter passagen i tarmarna hamnar de oanvändbara resterna i ändtarmen för att slutligen stötas ut som avföring genom anus.

* Svenska flaggan

Comment dit-on ? Les enfants disent « Je veux faire caca ». Plus tard on dira « chier », mais c’est vulgaire et les adultes ne disent rien. Le docteur ou l’infirmière demandent : « Allez-vous bien à la selle ? » ou « Vous êtes constipé ? »

Hur säger man? Barnen säger ”Jag vill bajsa”. Senare kommer man att säga ”skita” men det är vulgärt och de vuxna säger ingenting. Doktorn eller sjuksköterskan frågar: ”Har ni fått gå på toaletten?” eller ”Har ni trög mage?”

Titta på följande ord, lyssna och säg efter dem. Dra sedan orden till motsvarande organ.

* Svenska flaggan

Cliquez sur un organe. Ecoutez le mot et répétez-le.

Klicka på ett organ. Lyssna på ordet och säg efter.

Flash movie here!