4 Läs och skriv Transkribera arabiska ord Transkribering 1 Skriv ut Skriv ut

Transkribering 1

 
 
Vad står det här? Transkribera orden till latinska bokstäver. Tänk på reglerna för hemza samt uttal av bestämda artikeln al- före ord som börjar på solbokstav.
Vissa ord eller uttryck som förekommer ofta är inte översatta.
e e
الظَرْف
مَأْمون
حُبِّي
مَع السّلامَة
إلَى لَقَاء
لُبْنَان
صَبَاح الخَيْر
بَقَرَات

 

 
Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004