4 Läs och skriv Öva på enkla ord/fraser Övning 1 Skriv ut Skriv ut

Övning 1

 
 
Vad står det här? Läs högt för dig själv. Ta hjälp av bokstavsnyckel eller ordlista om det behövs. Tips: det är nog ord du känner igen.
   
ماركوس
غرام
كيلو
ديسيلتر
مُنير
مُسلِم
بودي جارد (egyptiskt uttal)
ستيفان
 
Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004