4 Läs och skriv Öva på Kufiska ord Ord 1 Skriv ut Skriv ut

Ord 1

 
 
För markören över ordet. Klicka för att höra varje bokstavs uttal.
 
Vad betyder ordet? Skriv i rutan.

 

 
Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004