4 Läs och skriv Repetition Läs transkriberat Skriv ut Skriv ut

Läs transkriberat

 
 
Drag- och släppövning med ord från Ordlista med ljud.
 

 

 

 
Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004