4 Läs och skriv Översätt transkriberat Översättningsövning 1 Skriv ut Skriv ut

Översättningsövning 1

 
Läs den transkriberade texten. Vad står det? Skriv översättningen i rutan. Klicka här eller längst ner på sidan för hjälp med glosor el.dyl.
 
Youssef wa Heba
Berättaren: Youssef walad Saghiir min al-Urdunn.
Berättaren: Ummuhu mudarrisa.
  ta´mal fi madrasat Daar el ´ilm.
Berättaren: ´ind youssef ukhtaan, wa akh waaHed.
Berättaren: Abuuhu fi l- mustashfaa. Huwa mariiD.
Berättaren: EmbaareH Youssef raaH ila l –mat´am ma´a Sadiiquhu
  wa abu Sadiiquhu, esmuhu Abu Khaled.
Berättaren: Youssef yuHibb bint esmuhaa Heba.
Youssef: Hiya jamiila jiddan.
Youssef: ´indhaa nuur fi l-a´yn wa qalb laTiif.
Förklaringar

 

 
Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004