1 Hälsningar Traditioner Röster om tradition Skriv ut Skriv ut

Röster om tradition

 
 
Snabbmat Kyrka i Kairo   Egyptisk vägarbetare
   
Här kan du läsa några erfarenheter och berättelser från resor. Några av rösterna är personer som flyttat från arabiska länder till Sverige. Andra är svenska personer som mött arabisk kultur i bl.a. Sverige, Egypten eller på västbanken. Traditioner och kultur kan skilja sig från land till land. Historia och politisk utveckling kan skilja sig stort från land till land. Därför har vi valt att låta olika röster tala istället för att beskriva all arabisk kultur som en helt homogen kultur.
 
Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004