1 Hälsningar Enkla ord Svensk-Arabisk ordlista Skriv ut Skriv ut

Svensk-Arabisk ordlista

 
a-c   d-g   h-l   m-v
För att lyssna till uttalet av ett ord, titta i Ordlista med ljud i Modul 3
bil sayyara
bok kitaab
Bra Tayyib
Bra ´aZiim
Bra, tack Gud. bekhayr, wa l-Hamdu lillah
Bra (svar på "Hur mår du?") mabZuut (femininum: mabZuuta)
   
D 
De hum
ditt namn (kvinna) esmik
ditt namn (man) esmak
Du (kvinna) anti
Du (man) anta
Dubbelt hej marHabteen
dörr baab
  Upp
E 
Egypten Masr
eller am
eller aw
   
F 
familj ´aaila
fin jamiil (femininum: jamiila)
från min
   
G 
God dag as-salaamu aleykum
God dag:svar wa aleykum as-salaam
God dag marHaba (eg. marHaban)
God kväll masa` el-khayr
God morgon sabaH el-khayr
God morgon:svar (eg. "ljus morgon") sabaH en-nuur
   
H 
han huwa
Hans namn esmuhu
Har preposition: li åt/till,
t.ex. lii jag har eller laka/laki du har
hennes namn

esmuha

Hej Ahlan
Hej då ma´a as-salaama
Hon hiya
Hur är läget? kayf al-Haal
hur mår du? (till man) kayf Haalak
hur mår du?(till kvinna) kayf Haalik
Hur är det med hälsan? kayf aS-SeHa
Hur står det till med familjen kayf il-´aaila
hus daar
   
I-L 
i fi
ingenjör muhandis (kvinnlig:muhandisa)
ja na´am
Jag ana
Libanon Lubnaan
lång Tawiil (kvinnlig:Tawiila)
lärare mudarris (kvinnlig:mudarrisa)
lärare mu´allim (kvinnlig:mu´allima)
   
  Upp
M 
min mamma ummii
min pappa abii
min bror akhii
min syster ukhtii
mitt namn esmii
   
N-T 
nej la
Ni antum
och wa
stor kabiir
Sverige Sueyd (as-sueyd)
Syrien Suuriya
tack shukran
”trevlig kväll” layla saa´ida
   
V 
var ween
varifrån min ween
varifrån min ayna
varsågod tafaDDal (till kvinna: tafaDDali)
vem man
Vi naHnu/iHna
vi ses ila liqaa`
välkommen (även :hej) ahlan wa sahlan
  Upp
 
Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004