1 Hälsningar Enkla meningar Demonstrativer Skriv ut Skriv ut

Demonstrativer

 
Arabiskan använder inte ordet ”är”. Därför har vissa meningar bara 2 ord:
Ana Heba Jag är Heba  
Likaså om man använder demonstrativa pronomen som "Den här" eller "denna", så behövs bara två ord för att bilda en mening:
 
Demonstrativa pronomen    
haadha den/det här   maskulinum
haadhihi den/det här femininum
dhaalika den/det där maskulinum
tilka den/det där femininum
 

Exempel:

haadha kitaab Det här är en bok  
haadha kalb Det här är en hund  
dhaalika kalb Det där är en hund  
 
Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004