1 Hälsningar Jag heter Hej, jag heter Skriv ut Skriv ut

Hej, jag heter

 
 
Ordet är används inte på arabiska, utan man säger bara:
Ana Heba = Jag är Heba
eller:    
Esmii Samira  
"Mitt namn Samira" =jag heter Samira  
ana = jag  
esm = namn  
-ii (en ändelse) =min  
esmii = mitt namn  
 
Exempel på arabisk meningsbyggnad:
Ana min as-Sueyd: "Jag från Sverige" = Jag kommer från Sverige
Ana muhandisa: "Jag ingenjör" =Jag (kvinna) är ingenjör
Ana min Masr: "Jag från Egypten" = Jag kommer från Egypten
 
Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004