Introduktion

Studietips

Allmänna studietips | Matematikstudietips

Allmänna studietips

Att studera är rätt krävande och tar tid. Eftersom du nu har valt att studera vill du naturligtvis lyckas så bra som möjligt, och därför vill vi gärna ge tips och stöd för att hjälpa dig att nå ditt mål. Börja med att fundera över din personliga situation och hur dina studier skall genomföras.

 • Studerar du på hel- eller deltid?
 • Arbetar du hel- eller deltid?
 • Har du barn och familj?
 • Har du någon bra plats för dina studier?

Din tid är viktig, det gäller att vara "ekonomisk" med tiden och utnyttja den på bästa sätt. Därför är en bra studieplats viktig. När du väljer plats för ditt läsande är det bra om

 • du kan stänga dörren om dig så att du kan vara ifred och koncentrera dig,
 • du har plats för och ordning på dina böcker, pärmar m m, så att du inte behöver ödsla tid på att leta efter dina saker,
 • du har bra belysning så att du inte blir så trött i ögonen,
 • du möblerar så att det känns trivsamt.

Kanske finns det ett bibliotek någonstans som du kan utnyttja eller något studiecenter. Där finns ofta plats att arbeta och mer litteratur om du har behov av det. Är det fler än du som studerar i närheten? Arbeta gärna tillsammans om ni kan. Att ha någon i närheten att bolla sina idéer med, få inspiration av, knäcka problem tillsammans med är ovärderlig hjälp.

Goda arbetsvanor

Se gärna dina studiepass som idrottare ser träningspass. Sätt upp delmål som skall nås inom uppsatt tid, avsätt regelbunden tid för varje pass, alla pass är viktiga, räcker inte träningstiden får man utöka den. På det här sättet kan alla bli bättre.

 • Skaffa dig en översikt över vad kursen innehåller så att du kan sätta upp dina delmål. Har boken sammanfattningar i slutet av varje kapitel blir det enkelt. Kolla vad som finns på de olika webbsidorna.
 • Gör din personliga tidsplanering utifrån dina förkunskaper.

Fler bra saker att tänka på som underlättar för dig att uppnå målen:

 • Läs igenom och begrunda eventuella lektionsanteckningar så fort som möjligt, och komplettera dem om det är nödvändigt medan du har allt färskt i ditt minne.
 • Räkna och fundera, räkna och begrunda, räkna och reflektera! Att lära sig matematik är som att lära sig ett nytt språk, matematikspråket.
 • Läs webb och bok med pennan i hand; stryk under, kommentera. Är något avsnitt svårt, märk ut var det är (t ex skriv sidnumren i bokens pärm) och be om hjälp med det.
 • Traggla inte i timtal om du kör fast på någon uppgift. Lägg bort den ett tag och räkna en annan uppgift i stället. Återkom till den besvärliga uppgiften senare.

Gör små pauser eftersom för långa pass gör dig trött. Ät och drick gärna lite mellan varven; hjärnan arbetar ju när du tänker. En promenad, en tur i motionsspåret eller annan fysisk aktivitet är också bra avbrott. Kroppen behöver röra på sig och det du läst och räknat faller på plats under tiden.

Högst upp på sidan

frågetecken

Tips inför matematikstudier

Läs igenom avsnittet om problemlösning och tillämpa de metoder som beskrivs där.

Tag för vana att rita och skriva upp det du känner (vet) i frågeställningen på ett papper så klarnar ofta bilden av vad du skall räkna ut. Stryk under dina delresultat och ditt slutresultat. Redovisa till sist svaret separat. På proven bedömer vi inte bara svaren utan också hur figurer ritas, hur ni tänker, motiverar och räknar uppgifterna. Studera noga alla exempel på lösningar.

 

 
Högst upp på sidan

SSVH-krona, länk till SSVHs hemsidaPGO, EL & JF
Sidan skapad 2001-01-25, senast uppdaterad 2001-08-20