Problemlösning

Strategitips

 1. Förstå problemet.
  Vad söker man? Vad är givet? Verkar problemet rimligt? Rita en figur om det går. Inför lämpliga beteckningar.

 2. Gör upp en plan.
  Har du sett detta tidigare? Har du sett eller löst något liknande förut? Kan du dela in i delproblem? Kan du lösa eventuella delproblem? Vilka fakta saknas?

 3. Genomför planen.
  Kontrollera varje steg. Fungerar det inte gör du upp en ny plan.

 4. Se tillbaka. Glöm inte detta steg!
  Är resultatet rimligt? Kan man lösa problemet på ett annat sätt? Är resultatet eller metoden användbar i andra sammanhang?
frågetecken


Ovanstående tips är användbara inom fler ämnesområden än matematik. Läs dem noga och fundera på hur du själv brukar göra när du löser problem.

 


Fördjupningsförslag: Läs mer om George Poyla.


SSVH-krona, länk till SSVHs hemsidaPGO, EL & JF
Sidan skapad 2001-01-25, senast uppdaterad 2001-08-20