Icke-linjära modeller Testa dig själv Lösningsförslag till kapitel 3 Insändningsuppgift 3

Mål för avsnittet:

  • Kunna tolka, förenkla och omforma uttryck av andra graden samt lösa andragradsekvationer och tillämpa kunskaperna vid problemlösning.

  • Kunna förklara vad som kännetecknar en funktion samt kunna ställa upp, tolka och använda några icke-linjära funktioner som modeller för verkliga förlopp och i samband därmed kunna arbeta både med och utan dator och grafritande hjälpmedel

Andragradsfunktioner

Exempel på frågeställningar:

Lästips

Var skär linjen y=x2-10x-11 y-axeln respektive x-axeln?

 

sid 93-95
skär x-axeln på TVÅ ställen: (11, 0) och (-1, 0),   skär y-axeln: (0, -11)

Har funktionen f(x)=x(x-8) en minimipunkt eller maximipunkt?

 

sid 94
minimipunkt i (4, -16)

Du har kantsten till ett trädgårdsland som räcker till 20 löpmeter. Du använder alla stenar till en rektangulär odling. Den ena sidan är x meter. Teckna ett uttryck för arean y m2 och bestäm med hjälp av detta den maximala arean.

Högst upp på sidan

sid 98
Formel: y=x(x-10), maximal area : 25 kvadratmeter (för x=5)

Andragradsekvationer

Exempel på frågeställningar:

Lästips

Lös ekvationen x2 + 4x - 21= 0.

 

sid 106-108
x1=-7 och x2=3

Banan för en fotboll kan beskrivas med funktionen

y=0,75x-0,020x2

där y m är fotbollens höjd över marken och x m är avståndet i x-led från utsparken. Hur högt når bollen och hur långt från utsparkspunkten slår den ner? (uppgift 3414)

Högst upp på sidan

sid 118
ymax=18,75 m,  bollen landar 37,5 m bort

Icke-linjära olikheter

Exempel på frågeställningar:

Lästips

För vilka x är 3x2 + 6> 6x + 15?

sid 114-115
x <-1  och  x >3

Pia tjänar 144 000 kr i år. Hon skall nu välja mellan två alternativ till löneförhöjning.
Alt 1: 4800 kr/år under en följd av år.
Alt 2: 3% per år under en följd av år.
Hur många år skall det nya löneavtalet gälla för att alternativ 2 skall vara förmånligare?

Högst upp på sidan

sid 114-115
8 år

Testa dig självTesta dig själv.

Interaktiva övningarInteraktiva övningar av olika slag.

Lösningsförslag till kap 3Lösningsförslag till övningarna i läroboken.

Insändningsuppgift 3Obligatorisk insändningsuppgift att skriva ut, lösa och skicka med vanlig post eller fax till din lärare.

 

Högst upp på sidan

Fördjupning: Studera exponentialfunktioners egenskaper.


PGO, EL & JF
Sidan skapad 2001-01-25, senast uppdaterad 2001-08-20