Vad finns i Matematik B?

Senaste nytt
Meddelanden från din lärare

Introduktion
Om läromedel, hjälpmedel,
betygskriterier, kursmål,
kursupplägg samt studietips
Formulär för reviderad studieplan

Problemlösning
Problemlösningsstragegi,
exempel på lösta problem

Diskussionsgrupp
Diskussionsforum för elever

Sannolikhetslära
Enkla slumpförsök, försök med
flera föremål, flerstegsförsök
och komplementhändelse
Insändningsuppgift 1

Linjära modeller
Räta linjens ekvation,
ekvationssystem och
linjära olikheter

Insändningsuppgift 2

Icke-linjära modeller
Andragradsfunktioner,
andragradsekvationer och
icke-linjära olikheter
Insändningsuppgift 3

Geometri
Vinklar (spec. yttervinkelsatsen
och randvinkelsatsen),
likformighet, transversalsatsen,
Pythagoras sats och
koordinatgeometri

Insändningsuppgift 4

Statistik
Lägesmått, spridningsmått och
statistiska undersökningar
Insändningsuppgift 5

Övrig hjälp
Svar på vanliga frågor,
gamla prov, formelsamling,
litteraturtips, andra webbplatser
(gamla nationella prov,
gamla högskoleprov m m)


SSVH-krona, länk till SSVHs hemsidaPGO, EL & JF
Sidan skapad 2001-06-25, senast uppdaterad 2001-06-27