Introduktion

Läromedel

Matematik 3000 Kurs B för Komvux från Natur och Kultur (ISBN 91-27-51026-3) är den bok vi rekommenderar. I den finns studietips för matematik, en studiehandledning, lösningsförslag till många av bokens uppgifter och i flera fall även ledtrådar till hur man skall komma igång med uppgifterna. Där finns även flera tester där man själv kan prova hur bra man har förstått olika avsnitt.

Obs! Samma förlag ger även ut en nästan likadan bok som riktar sig mot ungdomsgymnasiet. Den har varken studietips, studiehandledning, lösningsförslag, ledtrådar eller självtester.

Väljer du en annan lärobok är det viktigt att kontrollera att den är anpassad till den nya läroplanen. Boken skall ha ett avsnitt om statistiska undersökningar och behandla spridningsmått.

Rekommenderad lärobok, Matematik 3000 kurs B komvux-versionen
Högst upp på sidan

SSVH-krona, länk till SSVHs hemsidaPGO, EL & JF
Sidan skapad 2001-01-25, senast uppdaterad 2002-07-08