Statistik Testa dig själv, statistik Insändningsuppgift 5

Mål för avsnittet:

 • Med omdöme använda olika lägesmått för statistiska material och kunna förklara skillnaden mellan dem samt känna till och tolka några spridningsmått.

 • Kunna planera, genomföra och rapportera en statistisk undersökning och i detta sammanhang kunna diskutera olika typer av fel samt värdera resultatet.

Lägesmått och spridningsmått

Exempel på frågeställningar:

Lästips

Temperaturen i Stockholm mättes kl 12.00 varje dag under en vecka i december.

Dag

Ti

Ons

To

Fre

Temp.

0

2

-1

-1

3

4

1

Temperaturen är angiven i grader Celsius.

 1. Beräkna medeltemperaturen.
 2. Bestäm medianvärdet.
 3. Bestäm typvärdet

 

sid 171-172
Medeltemp: 1,14. Median :1. Typvärde: -1

Två arbetslag gick på kurs och hade samma prov på ett kursmoment. Deras resultat finns nedan.

Grupp 1

10

11

11

15

15

15

16

20

22

23

23

23

23

23

24

24

25

25

26

40

Grupp 2

11

11

11

14

15

15

17

20

20

24

24

27

27

28

29

29

30

30

31

41

 1. Beräkna variationsbredden för båda grupperna.
 2. Beräkna kvartilavståndet för båda grupperna.
Högst upp på sidan

sid 173-174
A) Grupp 1: 30,  grupp 2: 30  B) Grupp 1: 9, grupp 2: 14

Statistiska undersökningar

Exempel på frågeställningar:

Lästips

Inom en stor kommun (150 000 inv) finns krafter som verkar för en delning av kommunen. Därför vill man undersöka invånarnas intresse för detta inför en eventuell lokal folkomröstning. Vilken av följande urvalsmetoder är lämpligast?

 1. Fråga 2000 slumpmässigt valda människor på en stormarknad.

 2. En totalundersökning.

 3. Besök en gymnasieskola och fråga 400 elever i åk 1, 400 elever i åk 2 och 400 elever i åk 3.

 4. Ringa 500 kvinnor och 500 män som slumpmässigt valts ut ur telefonkatalogen.

 

sid 178-179
Alternativ d

ett större företag med 290 män och 764 kvinnor vill man ta reda på personalens inställning till den nya internposthanteringen. Man frågar 84 män och 98 kvinnor. Av männen är 58% positiva och 35% av kvinnorna är positiva. Hur många procent av hela personalen kan förväntas vara positiv?

Högst upp på sidan

sid 184-185
41% positiva

Testa dig själv, statistikTesta dig själv.

Lösningsförslagen som finns i läroboken tycker vi är bra som de är. Hör av dig om du ändå behöver hjälp.

Insändningsuppgift 5Insändningsuppgift att skriva ut, lösa och skicka med vanlig post eller fax till din lärare.

 

 

 

Högst upp på sidan

Fördjupning: Studera egenskaper hos normalfördelade material.


SSVH-krona, länk till SSVHs hemsidaPGO, EL & JF
Sidan skapad 2001-01-25, senast uppdaterad 2001-08-20