Introduktion

Kursmål

Skolverket fastställer kursmål för de kurser vi bedriver. Från och med 2001-07-01 gäller följande för vuxenstuderande:
 

 

Ämne: Matematik
Kurs: Matematik B
Kurskod: MA1202
Poäng: 50
Förkunskapskrav: Matematik A eller motsvarande

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs Eleven skall

  • kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för tillämpningar och vald studieinriktning med fördjupad kunskap om sådana begrepp och metoder som ingår i tidigare kurser,

  • kunna förklara, bevisa och vid problemlösning använda några viktiga satser från klassisk geometri,

  • kunna beräkna sannolikheter vid enkla slumpförsök och slumpförsök i flera steg samt kunna uppskatta sannolikheter genom att studera relativa frekvenser,

  • med omdöme använda olika lägesmått för statistiska material och kunna förklara skillnaden mellan dem samt känna till och tolka några spridningsmått,

  • kunna planera, genomföra och rapportera en statistisk undersökning och i detta sammanhang kunna diskutera olika typer av fel samt värdera resultatet,

  • kunna tolka, förenkla och omforma uttryck av andra graden samt lösa andragradsekvationer och tillämpa kunskaperna vid problemlösning,

  • kunna arbeta med räta linjens ekvation i olika former samt lösa linjära olikheter och ekvationssystem med grafiska och algebraiska metoder,

  • kunna förklara vad som kännetecknar en funktion samt kunna ställa upp, tolka och använda några icke-linjära funktioner som modeller för verkliga förlopp och i samband därmed kunna arbeta både med och utan dator och grafritande hjälpmedel.

Läs mer hos skolverket.

 
Högst upp på sidan

SSVH-krona, länk till SSVHs hemsidaPGO, EL & JF
Sidan skapad 2001-01-25, senast uppdaterad 2001-08-20