Introduktion

Inlärningstips

 • Formulera målet med dina studier. Varför vill du lära dig detta? Försök att motivera dig själv på så många olika sätt som möjligt.

 • Att lära sig nya saker är att glänta på porten till en ny kultur! Var nyfiken, ta del av den nya kulturen och våga slänga de fördomar om ämnet/kulturen som du kanske har. Ta alla chanser att få delta i kulturen.

 • Nya kunskaper innebär ofta nya sätt att tänka. Träna därför främst förståelse, inte en massa "lösryckta regler". Testa dina kunskaper genom att delta i diskussioner och se tillämpningar av de nya kunskaperna runt omkring dig.

 • Reflektera över dina egna strategier för att lära dig detta ämne. Förlita dig på dina egna resurser och det du faktiskt redan kan! Vilket sätt att lära dig föredrar du till exempel? Lär du dig främst genom att se? Kanske genom att höra eller göra? Eller möjligen kombinationer av dessa? Det kanske t o m är olika för olika ämnesområden.

 • När du löser problem - använd dig av dina förkunskaper för att förstå sammanhanget. Gör upp en plan för hur du skall lösa problemet. Följ din plan. Kontrollera att din lösning verkar rimlig. Är den inte det börjar du om med en ny plan.

 • Rita och skriv upp det du känner (vet) i uppgiften på ett papper så klarnar ofta bilden av vad du skall räkna ut. Stryk under dina delresultat och ditt slutresultat. Redovisa till sist svaret separat. På proven bedömer vi inte bara svaren utan också hur figurer ritas, hur du tänker, motiverar och räknar uppgifterna.

 • Bli vän med din miniräknare. Att sitta på ett prov med en räknare som man inte är van att använda kan ge dig oväntade problem.

 • Repetera!

 • Var positiv. Gläd dig åt det du faktiskt gjort.

 • Försök att hitta någon som du kan studera tillsammans med och bolla idéer och tankar med. Den fågel som inte prövar sina vingar lär sig aldrig flyga.

 • Traggla inte i timtal om du kör fast på någon uppgift. Lägg bort den ett tag och gör en annan uppgift i stället. Gå till den besvärliga uppgiften vid ett senare tillfälle.

Till sist: Gör små pauser eftersom för långa pass gör dig trött. Ät och drick gärna lite mellan varven; hjärnan arbetar när du tänker. En tur i motionsspåret, en promenad eller annan fysisk aktivitet är också bra avbrott. Kroppen behöver röra på sig och det du läst, skrivit eller räknat faller på plats under tiden. .

Lycka till med dina studier!

Origanaltext Satu Molander, bearbetad av Eva Lindström 2002-04-24 för att passa matematikstudier
© Nationellt centrum för flexibelt lärande 2002

frågetecken
Högst upp på sidan

PGO& EL, Sidan skapad 2001-03-21, senast uppdaterad 2003-05-09

Till hemsidan