Triangelsatserna

Mål för avsnittet

  • Kunna beräkna sidor, vinklar och area i en godtycklig triangel.

  • Känna till enhetscirkeln.


 

Exempel på frågeställningar

Bestäm sidlängderna och arean på nedanstående triangel

  


Rent praktisk handlar det om att använda

  • Areasatsen

  • Sinussatsen

  • Cosinussatsen
 
Högst upp på sidan

PGO& EL, Sidan skapad 2001-03-21, senast uppdaterad 2003-05-12

Till hemsidan