Primitiva funktioner

Mål för avsnittet

  • Kunna bestämma primitiva funktioner och använda dessa vid tillämpad problemlösning.

  • Kunna förklara innebörden av begreppet differentialekvation och kunna ge exempel på några enkla differentialekvationer och redovisa problemsituationer där de kan uppstå.

 


 

Exempel på frågeställningar

Ange samtliga primitiva funktioner F(x) till f(x) = 3x4 + e2x + 8

  

Är funktionen y = 3x2 + 5x en lösning till differentialekvationen y' - y + 2 = 0

  
Högst upp på sidan

PGO& EL, Sidan skapad 2001-03-21, senast uppdaterad 2003-05-12

Till hemsidan