Introduktion

Kursmål

Skolverket fastställer kursmål för de kurser vi bedriver. Från och med 2001-07-01 gäller följande för vuxenstuderande:
 

 

Ämne: Matematik
Kurs: Matematik D
Kurskod: MA1204
Poäng: 100

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs Eleven skall

 • kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för tillämpningar och vald studieinriktning med fördjupad kunskap om sådana begrepp och metoder som ingår i tidigare kurser,

 • kunna använda enhetscirkeln för att definiera trigonometriska begrepp, visa trigonometriska samband och ge fullständiga lösningar till enkla trigonometriska ekvationer samt kunna utnyttja dessa vid problemlösning,

 • kunna rita grafer till trigonometriska funktioner samt använda dessa funktioner som modeller för verkliga periodiska förlopp,

 • kunna härleda och använda de formler som behövs för att omforma enkla trigonometriska uttryck och lösa trigonometriska ekvationer,

 • kunna beräkna sidor och vinklar i en godtycklig triangel,

 • kunna förklara deriveringsreglerna och själv i några fall kunna härleda dem för trigonometriska funktioner, logaritmfunktioner, sammansatta funktioner, produkt och kvot av funktioner samt kunna tillämpa dessa regler vid problemlösning,

 • kunna använda andraderivatan i olika tillämpade sammanhang,

 • kunna förklara och använda tankegången bakom någon metod för numerisk ekvationslösning samt vid problemlösning kunna använda grafisk, numerisk eller symbolhanterande programvara,

 • kunna förklara innebörden av begreppet differentialekvation och kunna ge exempel på några enkla differentialekvationer och redovisa problemsituationer där de kan uppstå,

 • kunna bestämma primitiva funktioner och använda dessa vid tillämpad problemlösning,

 • kunna förklara innebörden av begreppet integral och klargöra sambandet mellan integral och derivata samt kunna ställa upp, tolka och använda integraler i olika typer av grundläggande tillämpningar,

 • kunna redogöra för tankegången bakom och kunna använda någon metod för numerisk integration samt vid problemlösning kunna använda grafisk, numerisk eller symbolhanterande programvara för att beräkna integraler,

 • under eget ansvar analysera, genomföra och redovisa, muntligt och skriftligt, en något mer omfattande uppgift där kunskaper från olika områden av matematiken används.

Läs mer hos skolverket.

 

 
Högst upp på sidan

PGO& EL, Sidan skapad 2001-03-21, senast uppdaterad 2003-05-09

Till hemsidan