Introduktion

Läromedel

Matematik 3000 Kurs D för Komvux från Natur och Kultur (ISBN 91-27-51028-X) är en bok vi rekommenderar. I den finns studietips för matematik, en studiehandledning, lösningsförslag till många av bokens uppgifter och i flera fall även ledtrådar till hur man skall komma igång med uppgifterna. Där finns även flera tester där man själv kan prova hur bra man har förstått olika avsnitt. Till denna bok kommer Nationellt centrum för flexibelt lärande utarbeta kompletterande lösningsförslag. Tills dessa är klara kommer de att publiceras under rubriken Lösningsförslag allt eftersom de produceras. Väljer du att använda denna bok finns här en lärobokspecificerad kursöversikt och en studieanvisning som är anpassad till denna lärobok.

Obs! Samma förlag ger även ut en nästan likadan bok som riktar sig mot ungdomsgymnasiet. Den har varken studietips, studiehandledning, lösningsförslag, ledtrådar eller självtester.

Väljer du en annan lärobok är det viktigt att kontrollera att den är anpassad till den nya läroplanen.

Rekommenderad lärobok
Rekommenderad
lärobok

Nätbokhandel
Akademibokhandeln

Bokus AB
Tel 040-35 21 00

Internetbokhandeln
Tel 08-618 32 60 Fax:08-695 06 51

Högst upp på sidan

PGO& EL, Sidan skapad 2001-03-21, senast uppdaterad 2003-05-12

Till hemsidan