Trigonometri

Mål för avsnittet

  • Kunna använda enhetscirkeln för att definiera trigonometriska begrepp, visa trigonometriska samband och ge fullständiga lösningar till enkla trigonometriska ekvationer samt kunna utnyttja dessa vid problemlösning.

  • Kunna rita grafer till trigonometriska funktioner samt använda dessa funktioner som modeller för verkliga periodiska förlopp.

  • Kunna härleda och använda de formler som behövs för att omforma enkla trigonometriska uttryck och lösa trigonometriska ekvationer.


 

Exempel på frågeställningar och uppgifter

Lös ekvationen 2 sin 3x = 1,0.

  

Vilket är det minsta värdet som funktionen 4 sin 2x + 9 cos 2x kan anta?

  

Lisas blodtryck y varierar för varje pulsslag i vila enligt formeln y = 95 + 15 sin 5t

Vilken vilopuls har Lisa?
Hur tycker du att fomeln bör se ut när Lisa är ute och går i rask takt?

Högst upp på sidan

PGO& EL, Sidan skapad 2001-03-21, senast uppdaterad 2003-05-12

Till hemsidan