Integraler

Mål för avsnittet

  • Kunna förklara innebörden av begreppet integral och klargöra sambandet mellan integral och derivata samt kunna ställa upp, tolka och använda integraler i olika typer av grundläggande tillämpningar.

  • Kunna redogöra för tankegången bakom och kunna använda någon metod för numerisk integration samt vid problemlösning kunna använda grafisk, numerisk eller symbolhanterande programvara för att beräkna integraler.


 

Exempel på frågeställningar

Anna filmade bilister vid ett övergångssälle nära en skola. De flesta bromsade in fram till kameran, därefter gasade de igen. En bil hade hastigheten v m/s där v = 20 -3t + 0,2t2 i intervallet 0<t<15. t är tiden i sekunder.

Hur långt kördes bilen under tiden föraren bromsade?

 

  

Beräkna arean av det område som begränsas av kurvorna y = x+6 och y = x2.

  
Högst upp på sidan

PGO& EL, Sidan skapad 2001-03-21, senast uppdaterad 2003-05-12

Till hemsidan