Derivator

Mål för avsnittet

  • Kunna förklara deriveringsreglerna och själv i några fall kunna härleda dem för trigonometriska funktioner, logaritmfunktioner, sammansatta funktioner, produkt och kvot av funktioner samt kunna tillämpa dessa regler vid problemlösning.

  • Kunna använda andraderivatan i olika tillämpade sammanhang.

  • Kunna förklara och använda tankegången bakom någon metod för numerisk ekvationslösning samt vid problemlösning kunna använda grafisk, numerisk eller symbolhanterande programvara.

 


 

Exempel på frågeställningar

Derivera med avseende på x:
y = (1+cos x)4
y = x4 sin x.

  

Årets influensa har drabbat ett stort daghem. Antalet barn N som blivit sjuka kan beskrivas med funktionen N(t) = 120 / (1+119e-t ).

Vad betyder N '(5)?
Vilken dag ökar antalet insjuknade barn mest?

  

 

Högst upp på sidan

PGO& EL, Sidan skapad 2001-03-21, senast uppdaterad 2003-05-12

Till hemsidan