Huvudtext

Lyssna och säg efter

Ordförklaringar

Tonlösa och tonande sje-ljud [ÿ] och [ì]

Universum

Betonade personliga pronomen

-er verb

Hitta -er verben i texten

Fler –er verb

aller

Bonjour – Bonsoir etc.

Testa dig själv,
C'est moi, Passer, Aimer


Testa dig själv, Uttryck

Studiearbete 4

Aller aller

Aller som betyder ”gå, åka, resa” (men även ”ska”) är ett oregelbundet verb trots att det slutar på –er.

  

 

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande