Huvudtext

Lyssna och säg efter

Ordförklaringar

Tonlösa och tonande sje-ljud [ÿ] och [ì]

Universum

Betonade personliga pronomen

-er verb

Hitta -er verben i texten

Fler –er verb

aller

Bonjour – Bonsoir etc.

Testa dig själv,
C'est moi, Passer, Aimer


Testa dig själv, Uttryck

Studiearbete 4

Encore des verbes en –er
Fler –er verb

Reliez les phrases avec les
images correspondantes.

 

För meningarna till
motsvarande bilder.



2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande