Huvudtext

Lyssna och säg efter

Ordförklaringar

Tonlösa och tonande sje-ljud [ÿ] och [ì]

Universum

Betonade personliga pronomen

-er verb

Hitta -er verben i texten

Fler –er verb

aller

Bonjour – Bonsoir etc.

Testa dig själv,
C'est moi, Passer, Aimer


Testa dig själv, Uttryck

Studiearbete 4

Testez-vous
– Testa dig själv, C'est moi, Passer, AimerNu är det din tur att skriva följande verb i presens. Utgå från grundformen. Ta bort –er och lägg till ändelserna:

passeratt gå förbi, att passera

aimer att älska


2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande