Huvudtext

Lyssna och säg efter

Ordförklaringar

Tonlösa och tonande sje-ljud [ÿ] och [ì]

Universum

Betonade personliga pronomen

-er verb

Hitta -er verben i texten

Fler –er verb

aller

Bonjour – Bonsoir etc.

Testa dig själv,
C'est moi, Passer, Aimer


Testa dig själv, Uttryck

Studiearbete 4

-er verb i presens


 

Verbet parler (tala, prata), tillhör gruppen regelbundna verb som slutar på –er i infinitiv, 1:a "konjugationen". De allra flesta franska verb, ca 90%, böjs på samma sätt som parler.

Det finns två mindre grupper verb som också räknas som regelbundna:
verb som slutar på –ir i infinitiv, t ex finir (sluta)
verb som slutar på –re i infinitiv, t ex vendre (sälja)

Så här böjs 1:a "konjugationens" verb:

Ecoutez et répétez
« parler » au présent

 

Lyssna och säg efter
parler i presens

 

 

 

 

je parle

 

jag talar

tu parles

 

du talar

il parle

 

han talar

elle parle

 

hon talar

on parle

 

man/vi talar


nous parlons

 

vi talar

vous parlez

 

ni talar

ils parlent

 

de talar (maskulinum)

elles parlent

 

de talar (femininum)

 

 

 

 

Vilka former har samma uttal?

Réponse

Vilka ändelser är alltså stumma och vilka uttalas?

Réponse

Ecrivez les formes correctes

 

Skriv rätt ändelse

 

 

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande