Huvudtext

Lyssna och säg efter

Ordförklaringar

Tonlösa och tonande sje-ljud [ÿ] och [ì]

Universum

Betonade personliga pronomen

-er verb

Hitta -er verben i texten

Fler –er verb

aller

Bonjour – Bonsoir etc.

Testa dig själv,
C'est moi, Passer, Aimer


Testa dig själv, Uttryck

Studiearbete 4

Testez-vous, Expressions
Testa dig själv, Uttryck

Qu’est-ce que vous dites ?
Faites concorder les expressions.
Ecoutez et répétez.

 

Vad säger du / ni?
För samman rätt uttryck.
Lyssna och säg efter.

 

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande