Huvudtext

Lyssna och säg efter

Ordförklaringar

Tonlösa och tonande sje-ljud [ÿ] och [ì]

Universum

Betonade personliga pronomen

-er verb

Hitta -er verben i texten

Fler –er verb

aller

Bonjour – Bonsoir etc.

Testa dig själv,
C'est moi, Passer, Aimer


Testa dig själv, Uttryck

Studiearbete 4

Tonlösa och tonande sje-ljud [ÿ] och [è]

Ljudet [è] är den tonande motsvarigheten till [ÿ].

Jämför [f] och [v], [s] och [z], [ÿ] och [è]. Håll för öronen och hör hur det brummar i huvudet vid [v], [z] och [è].

[è] finns inte i svenskan och måste alltså övas extra mycket.

Spela gärna in dig själv och lyssna.

 

[ÿ] och [è] är förstås betydelseskiljande. Att säga chou, när man menar joue kan vara pinsamt. Säg efter.

[ÿ]

[è]

 

chaque

Jacques

varje – Jacques

chez

j’ai

hos – jag har

chose

j’ose

sak – jag vågar

des chats

jà

katter – redan

des champs

des gens

fält – folk

des choux

des joues

kålhuvuden – kinder

chaud

Jo

varm – Jo (ett namn)

 

[ÿ] skrivs ch

champagne
architecte
monarchie

 

[è] skrivs j

 

eller g framför e, i och y

 

jaune

gul

argent

pengar

Jean

Jean

massage

massage

jà

redan

girafe

giraff

 

 

gymnastique

gymnastik

 

Leta efter tonlösa sje-ljud [ÿ] i modulerna 1-4.
Réponse

 

Leta efter tonande sje-ljud [è] i modulerna 1-4.
Réponse

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande