Huvudtext

Lyssna och säg efter

Ordförklaringar

Tonlösa och tonande sje-ljud [ÿ] och [ì]

Universum

Betonade personliga pronomen

-er verb

Hitta -er verben i texten

Fler –er verb

aller

Bonjour – Bonsoir etc.

Testa dig själv,
C'est moi, Passer, Aimer


Testa dig själv, Uttryck

Studiearbete 4

Betonade personliga pronomen

               
               

moi

 

jag, mig

nous

 

vi, oss

toi

 

du, dig

vous

 

ni, er

lui

 

han, honom

eux

 

de, dem

elle

 

hon, henne

elles

 

de, dem

               
   

Vilka av dessa betonade personliga pronomen ser inte ut som de obetonade?

 

Réponse

 

Vilken är de betonade pronominas funktion här, tror du?

 

- Vous allez où, vous ?

Vart åker ni då?

- Tu vas où, toi ?

Vart åker du då?

- Moi, je vais à Paris.

Jag åker till Paris jag.

- Je connais la ville comme ma poche.

Jag känner stan som min ficka.

- Et votre copain ?

Och er kompis?

- Lui, il va à Montréal.

Han, han åker till Montréal.

 

Réponse

   
     

Varför används de här?

 

 

 

- Vous allez en vacances avec vos parents ?

Åker ni på semester med era föräldrar?

- Oui, je vais avec eux à Paris.

Ja, jag åker med dem till Paris.

- Tu vas à Montréal avec tes sœurs ?

Åker du till Montreal med dina systrar?

- Oui, je vais avec elles.

Ja, jag åker med dem.

- Vous êtes chez vous ce soir ?

Är ni hemma i kväll?

- Non, je ne suis pas chez moi.

Nej, jag är inte hemma.

- Et pour moi, un verre d’eau.

Och ett glas vatten för mig.

 

Réponse

 

 

Vad har de gemensamt här?

 

- C’est ton frère ?

Är det din bror?

- Oui, c’est lui.

Ja, det är han.

- C’est ta sœur ?

Är det din syster?

- Oui, c’est elle.

Ja, det är hon.

- Ce sont vos enfants ?

Är det era barn?

- Oui, ce sont eux.

Ja, det är dom.

 

Réponse

 

 

     

 

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande