6 Kultur Tro Religioner i arabvärlden Skriv ut Skriv ut

Religioner i arabvärlden

 
Kristendom och Islam
Vissa saker är intressanta för oss som lärt oss Bibeln på svenska. Det står t.ex. om Eva att "hon hette Eva TY hon var moder till allt liv". Det är inte helt logiskt om man inte kan hebreiska eller arabiska. På arabiska heter Eva Hawwa. Det ordet har samma stam som ordet för liv, Hayyaat. En annan fascinerande upptäckt är att ordet Hayyeh (orm) också kommer från samma stam som. Liv, Eva och Orm kommer alltså från samma ord. Jesus heter Issa på arabiska och Maria Maryam. Moses heter Musa. Sinai berg heter ”Gabal Musa” om du befinner dig på Sinai, i Egypten.
 
Arabiska halvön
Den arabiska halvön är Koranens ursprung, och därför kulturell ”vagga” för både Islam och det arabiska språket. Långt innan profeten Muhammed levde var Mekka ett religiöst centrum. Arabiska halvön var föremål för religiösa strömningar från främst judiskt och kristet håll. I norr präglades kulturen av det Romerska väldet och i söder var samhället uppbyggt runt odling i de bergiga bördiga klimatet. Det samtida samhället sägs ha präglats av vissa klasskillnader och fejder mellan starka stammar runt Mekka. Islam kom bl.a. med budet att alla var lika värda inför Gud. Enligt de äldsta texterna så instiftades den monoteistiska religionen av Abrahams son Ismael i Mecka.
 
Kaba
Enligt gammal tradition är Kaba en slags Guds boning på jorden. Den heliga svarta stenen i Kaba är mycket gammal och mytomspunnen. Den har under historien varit bortrövad och blivit återförd. Nu sitter den tryggt inuti i en stor silverinfattning och kan beskådas och vidröras av pilgrimer från hela världen.
 
 
 
 
Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004