6 Kultur Språk och kultur Kultur Skriv ut Skriv ut

Tro och kultur

 
Tro och kultur
I muslimsk tradition kallar man Judendom, Kristendom och Islam för De tre bokreligionerna. Detta är ett uttryck för muslimernas syn på traditionen. Från anfadern Abraham härstammar alla bokens folk. Bibeln är en helig skrift för muslimer. Därför omnämns t.ex. Adam, Eva, Abraham, Noa, Maria och Jesus ganska ofta i Koranen. Ofta vet muslimer mycket om kristendom och ser på Kristedom och Islam som nära besläktade religioner. Detta faktum är inte nämnvärt uppmärksammat i de flesta västerländska länder.
I artiga hälsningar och i vanligt tal i muslimska länder är det vanligt att säga Tack till Gud (al-Hamdu li-llah), att säga Om gud önskar (in sha`a llah) efter påståenden om framtiden eller Vad Gud vill (ma sha` a llah). Frid på er (as-salaamu ´alykum) är en vanlig hälsning. Hejdå kan man säga som "Med fred", alltså ungefär "gå i frid" (ma´a s-salaamah). I äldre tid inleds ofta texter med orden:
"I Guds, den barmhärtiga benådarens namn".  
 
Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004