Introduktion

Studietips för distansstudier

Just nu kan det kännas att vägen till målet är lång. På sätt och vis är det faktiskt så att vägen tills du är färdig med kursen är lång men du kan göra väldigt mycket redan nu för att den vägen ska bli så lätt som möjligt att ”vandra”. Ja, du kan väl själv ana vart vi vill komma? Just det. Man kan planera, planera och planera.

Studietakt | Studieteknik | Planering | Miljö | Inlärningstips

Studietakt
En bra takt för en kurs på 100 gymnasiepoäng är mellan en hel och en halv en termin (dvs. ca 20 veckor) för att du skall ha tid att reflektera över det du lär dig och att det inte blir för mycket av korvstoppning. Du kan dock själv påverka längden på kursen till mycket stor del: t.ex kan din arbetssituation vara sådan att du inte kan läsa på helfart men det kan också vara så att du just nu har mycket tid. Heltidsstudier innebär en takt på 20 gymnasiepoäng per vecka. Vill du veta mer om krav på studietakt, vad som händer om du inte håller din studietakt m m tar du kontakt med någon studievägledare eller vår kurator. Läs gärna informationen från våra studievägledare på vår hemsida.

Högst upp på sidan

Studieteknik
Innan du börjar titta på närmare på kursen vill vi att du läser om och reflekterar runt studieteknik, lärande och räknande. När man läser på distans är det extra viktigt att man har en studieteknik som fungerar. Därför vill vi poängtera några saker.

Bekanta dig med materialet
Gå igenom läroboken och annat som behövs i de olika momenten i denna kurs. Titta i innehållsförteckningen. Bläddra igenom några kapitel för att se hur de är uppbyggda. Läs skolverkets kursmål och betygskriterier.

Att studera
Skapa en förförståelse. Det gör du genom att du innan du börjar läsa en text bekantar dig med den. Bläddra igenom det kapitel du just ska läsa. Titta på kapitelrubriker och bilder. Stanna upp vid sådant du tycker är särskilt intressant. Gå tillbaka till början. Skumläs texten och skriv upp sådant du fastnar på. Kontakta läraren om du behöver mer förklaringar. Anteckna sådant du vill komma ihåg. Stryk under!

Anteckningsteknik
Använd gärna tankekarta. Rita in bilder och egna associationer. Använd olika färger. Allt som underlättar för minnet är bra. Originella associationer är speciellt effektiva. Använd helst stolpar, tänk dig att du ska göra sammanfattande rubriker på det du läser.

Högst upp på sidan

Studieplanering
Lägg gärna upp det hela som ett veckoschema, där du har speciella, fasta tider olika dagar i veckan då du inte gör någonting annat. Dina studier måste nämligen få lov att ta tid. Det är en sysselsättning att studera, precis som att jobba på hel- eller deltid. Om man exempelvis vill bli en duktig simmare, så måste man naturligtvis träna. Det gäller samma sak när man studerar.

Ytterligare en fördel med fasta studietider är att de faktiskt kan göra det lättare att vara ledig. Om man inte har någon bestämd studieplan kan det nämligen hända att man blir så fixerad vid att plugga att man alltid har det över sig, att det alltid ligger och skaver i bakhuvudet, så att man till sist inte har någon fritid alls, samtidigt som man inte heller får studierna att fungera. Man är mycket aktivare om man tar ett par timmar i taget. Sedan kan man känna att man gjort sitt och kan syssla med något annat.

Motivation
Tänk inte att du ska göra allt på en gång. Försök att dela in dina studier i etapper på vägen mot det stora målet. När ett avsnitt är klart går du vidare till nästa etapp. Belöna dig själv. Efter sista passet för veckan eller när du avslutat en insändningsuppgift gör du något du särskilt tycker om. Se till att ställa till med kalas när kursen är slut. De små målen blir då etapper på väg mot den stora festen!

Högst upp på sidan

Studiemiljö
Din tidär viktig, det gäller att vara "ekonomisk" med tiden och utnyttja den på bästa sätt. Därför är en bra studieplats viktig. När du väljer plats för ditt läsande är det bra om

 • du kan stänga dörren om dig och vara ifred och koncentrera dig,

 • du har plats för och ordning på dina böcker, pärmar m m, så att du inte behöver ödsla tid på att leta saker,

 • du har bra belysning så att du inte blir så trött i ögonen,

 • du möblerar så att det känns trivsamt.
Högst upp på sidan

Allmänna inlärnings- och studietips

 • Formulera målet med dina studier. Varför vill du lära dig detta? Försök att motivera dig själv på så många olika sätt som möjligt.

 • Dela in ditt mål i mindre, konkreta mål, dvs. ta ett litet steg i taget. Bestäm dig t.ex. för att du t.o.m. fredag ska ha gjort två delkapitel i boken. Belöna dig efter det att du nått ditt delmål.

 • Planera och organisera dina studier. Ditt arbete underlättas om du avgränsar och begränsar tiden, annars kan det kännas som om pluggandet aldrig tar slut. Gör gärna i ordning en egen studiehörna där du kan ha läroböcker, andra hjälpmedel och dina egna anteckningar framme.

 • Repetera!

 • Var positiv. Gläd dig åt det du faktiskt gjort.

 • Reflektera över dina egna strategier för att lära dig detta ämne. Förlita dig på dina egna resurser och det du faktiskt redan kan! Vilket sätt att lära dig föredrar du till exempel? Lär du dig främst genom att se? Kanske genom att höra eller göra? Eller möjligen kombinationer av dessa? Det kanske t o m är olika för olika ämnesområden.

 • Försök att hitta någon som du kan studera tillsammans med och bolla idéer och tankar med. Den fågel som inte prövar sina vingar lär sig aldrig flyga.

 • Rita och skriv upp det du känner (vet) i uppgiften på ett papper så klarnar ofta bilden av vad du skall räkna ut. Stryk under dina delresultat och ditt slutresultat. Redovisa till sist svaret separat. På proven bedömer vi inte bara svaren utan också hur figurer ritas, hur du tänker, motiverar och räknar uppgifterna.

 • När du löser problem - använd dig av dina förkunskaper för att förstå sammanhanget. Gör upp en plan för hur du skall lösa problemet. Följ din plan. Kontrollera att din lösning verkar rimlig. Är den inte det börjar du om med en ny plan.

 • Bli vän med din miniräknare. Att sitta på ett prov med en räknare som man inte är van att använda kan ge dig oväntade problem.

 • Nya kunskaper innebär ofta nya sätt att tänka. Träna därför främst förståelse, inte en massa "lösryckta regler". Testa dina kunskaper genom att delta i diskussioner och se tillämpningar av de nya kunskaperna runt omkring dig.

 • Att lära sig nya saker är att glänta på porten till en ny kultur! Var nyfiken, ta del av den nya kulturen och våga slänga de fördomar om ämnet/kulturen som du kanske har. Ta alla chanser att få delta i kulturen.

 • Traggla inte i timtal om du kör fast på någon uppgift. Lägg bort den ett tag och gör en annan uppgift i stället. Gå till den besvärliga uppgiften vid ett senare tillfälle.

Till sist: Gör små pauser eftersom för långa pass gör dig trött. Ät och drick gärna lite mellan varven; hjärnan arbetar när du tänker. En tur i motionsspåret, en promenad eller annan fysisk aktivitet är också bra avbrott. Kroppen behöver röra på sig och det du läst, skrivit eller räknat faller på plats under tiden. .

Lycka till med dina studier önskar samtliga lärare på
Nationellt centrum för flexibelt lärande.

Högst upp på sidan

Origanaltext Satu Molander, bearbetad av Eva Lindström 2002-04-24 för att passa matematikstudier
© Nationellt centrum för flexibelt lärande 2002

frågetecken
Högst upp på sidan

Till hemsidan

PGO, EL & JF
Sidan skapad 2001-03-21, senast uppdaterad 2002-07-23